मुंबई

पोलीस निरीक्षक राजेंद्र काणे यांच्या संकल्पनेतून मुंबईतील त्यांच्या निवासस्थानी प्राणप्रतिष्ठापना करण्यात आलेली पोलीस गणवेशातील सुंदर गणरायाची सुंदर मूर्ती!

पोलीस निरीक्षक राजेंद्र काणे यांच्या संकल्पनेतून मुंबईतील त्यांच्या निवासस्थानी प्राणप्रतिष्ठापना करण्यात आलेली पोलीस गणवेशातील सुंदर गणरायाची सुंदर मूर्ती!

YouTube Subscriber

E-Paper

Advertisements

Advertisements

Advertisements

error: Content is protected !!