महाराष्ट्र

उद्या होणाऱ्या राष्ट्रीय रक्षा अकादमी तसेच नौसेना अकादमी परीक्षेबाबत मुंबई शहर जिल्हाधिकारी यांच्या सूचना

मुंबई दि.17 :-  राष्ट्रीय रक्षा तसेच नौसेना अकादमीसाठी बृहन्मुंबईमधील ३६ उपकेंद्रांवर उद्या, रविवार दि. १८ एप्रिल रोजी केंद्रीय लोकसेवा आयोगामार्फत (यूपीएससी)परीक्षा होणार आहे. या परीक्षेसाठी उमेदवार व त्याच्यासोबत एका पालकाला प्रवास करणे व कोविड-१९ प्रतिबंधित क्षेत्राच्या बाहेर जाण्यासाठी मुभा असल्याची माहिती मुंबई शहर जिल्हाधिकारी कार्यालयाने दिली आहे.

बृहन्मुंबईमधील 36 उपकेंद्रांवर रविवार दि.18/04/2021 रोजी केंद्रीय लोकसेवा आयोग, नवी दिल्ली यांचेमार्फत राष्ट्रीय रक्षा अकादमी व नौसेना अकादमी (1) परीक्षा 2021 ही स्पर्धा परीक्षा घेण्यात येणार आहे. या परीक्षेसाठी महाराष्ट्र शासनाच्या दि. 13 एप्रिल 2021 रोजी ‘ब्रेक द चेन’ ‘Break The Chain’ आदेशातील मुद्दा क्र. 9 (डी) व महानगरपालिका आयुक्त बृहन्मुंबई यांचेकडील आदेश MCG/A/6202 यातील मुद्दा क्र.1 नुसार उमेदवार व त्यांचेसोबत एक पालक यांना वैध प्रवेशपत्राच्या आधारे परीक्षेला हजर राहणेसाठी प्रवास करणे व कोविड-19 प्रतिबंधित क्षेत्राच्या बाहेर जाणेसाठी मुभा देण्यात आली आहे.

वरील बाबीची सर्व संबंधितांनी नोंद घ्यावी, असे मुंबई शहर जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे कळविण्यात आले आहे.

About the author

Aapale Shahar News

YouTube Subscriber

E-Paper

Advertisements

महाराष्ट्र

Advertisements

Advertisements

मुंबई

error: Content is protected !!