ठाणे

ठाणे पोलीस आयुक्तालयाच्या हद्दीत 26 ऑक्टोंबर पर्यंत मनाई आदेश लागू

ठाणे दि.11 :- ठाणे पोलीस आयुक्तालयाच्या हद्दीत दि.12 ऑक्टोबर ते दि. 26 ऑक्टोबर या कालावधीत पोलीस आयुक्त जय जीत सिंह यांनी मनाई आदेश लागू केले आहेत.

            शस्त्रेसोटेतलवारीभालेदंडबंदुकालाठया किंवा शरीरास इजा करण्यासाठी वापरण्यात येईल अशी कोणती ही वस्तु बरोबर वाहून नेणेबाळगणेजमा करणे व तयार करणे. दगड किंवा क्षेपणास्त्रे किंवा फेकावयाची उपकरणे किंवा साधने बरोबर नेणेजमा करणे व तयार करणे. कोणताही दाहक पदार्थ किवा स्फोटक पदार्थद्रव्य बरोबर नेणे. सार्वजनिक रितीने घोषणा देणेगाणी म्हणणेवाद्य वाजविणे इत्यादी. कोणत्याही इसमाचे चित्राचे प्रतिकात्मक प्रेताचे किंवा पुढाऱ्यांच्या चित्राचे प्रतिमेचे प्रदर्शन व दहन करणे. सभ्यता अगर नितीमत्ता यास धोका पोहोचेल किंवा राज्यातील शांतता धोक्यात आणतील किंवा ज्यामुळे राज्यशासन उलथून पडेल अशी भाषणेहावभावचित्रफलकप्रदर्शित करणे. पाच किंवा पाचापेक्षा अधिक लोकांनी एकत्र जमणेजाहीर सभा घेणेमिरवणुका काढणेघोषणाप्रतिघोषणा देणे इ. कृत्यांना या आदेशान्वये मनाई करीत आहे.

            हे मनाई आदेश खालील व्यक्तींना लागू राहणार नाहीत.

            जो कोणी इसम सरकारी नोकर आहे. किंवा ज्यास वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्य निमित्ताने शस्त्रे घेणे भाग पडेलकिंवा ज्यास अधिकार प्रदान केलेल्या अधिकाऱ्याने सुट दिलेली आहे.

            सदर आदेश खालील मिरवणुका व जमावास लागू राहणार नाहीत.

            लग्न कार्यासाठी जमलेले लोक. प्रेत यात्रा व अंत्यसंस्कारासाठी काढण्यात आलेल्या मिरवणुका. सरकारी / निमसरकारी कामासाठी कोर्टकचेऱ्या येथे जमलेले लोक. सरकारी संस्थाशैक्षणिक संस्था या ठिकाणी जमलेला जनसमुदाय. पोलीस आयुक्त व त्यांनी प्रदान केलेल्या पोलीस अधिकाऱ्यांनी परवानगी दिलेल्या सभा / मिरवणुका. सर्व शासकीय / निमशासकीय कर्मचारी हे कर्तव्य पार पाडीत असलेले ठिकाण.

            सदर मनाई आदेश दिनांक 12/10/2021 रोजी 00.01 वाजेपासून दिनांक 26/10/2021 रोजी 24.00 वाजेपर्यंत अंमलात राहील. वरील मनाई आदेशाचा भंग करणाऱ्या विरुध्द महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम सन 1951 चे कलम 135 प्रमाणे कारवाई करण्यात येईल. असे पोलीस आयुक्त, ठाणे शहर जय जीत सिंह यांनी कळविले आहे.

YouTube Subscriber

E-Paper

Advertisements

महाराष्ट्र

Advertisements

Advertisements

मुंबई

error: Content is protected !!