ठाणे

मोखाडा तालुक्यातील शेकडो शेततळ्यांना आच्छादनाची प्रतिक्षा

 शेतक-यांचे दुहेरी नुकसान 
शेतीही नाही दुबार पिकही नाही 
मोखाडा (दीपक गायकवाड ) :  शेतीसाठी पाणलोट व जलसंवर्धन माध्यमातून जलसिंचनाची उपलब्धता वाढविण्यासाठी तसेच संरक्षित व शाश्वत सिंचनाची सुविधा निर्माण करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी नागपूर अधिवेशनात मागेल त्याला शेततळे ही योजना जाहीर केली होती. परंतू आर्थिक दृष्ट्या मागासलेल्या घटकांसाठी ही योजना फलदृप ठरण्याऐवजी नुकसानकारक ठरली असून मोखाडा तालुक्यातील शेकडो एकर उपजाउ शेतीचे उत्पादन घटले आहे.
मोखाडा तालुक्यात सर्वत्र शेकडो लाभार्थ्यांना या योजनेचा फटका बसलेला आहे. शासनाने इकडील आर्थिक जीवनमानाचा विचार न करता योजनेची अंमलबजावणी केली आहे. यात प्लास्टीक आच्छादन हे शेतक-यांनी पदरमोड करून विकत घ्यायचे आहे. व त्यांना शासनाकडून 50हजार मिळणार असे योजनेचे स्वरुप आहे. परंतू प्लास्टिक साठी 150000 रुपये इतका खर्च येणार असल्याने व तेव्हढ्या खर्चाची ऐपत नसल्याने तालुक्यातील शेकडा 90%शेततळे बेवारस पडून आहेत.

मोखाडा तालूक्यांत मागेल त्याला शेततळे या संकल्पनेतून बहूतांश गांवांमधून शेतक-यांना फळबाग लागवडी साठी उद्यूक्त करण्यांत येत आहे.तथापी ही योजणा केवळ ५०,००० रूपयांत राबवायची असल्याने शेतक-यांमधून मोठ्या प्रमाणावर नाराजी व्यक्त केली जात आहे.त्यामूळे मागेल त्याला शेततळे ही योजणा शेतक-यांसाठी सद्यातरी ” असून अडचण , नसून खोळंबा ” ठरलेली आहे.

मोखाडा तालूक्यातील शेतक-यांनी जलयुक्त शिवार योजणा , सामूहिक शेततळे आदिंच्या माध्यातून फळबाग लागवडीकडे वाटचाल सुरू केलेली आहे.व तालूक्यातील आणखीही शेतकरी भाजीपाला लागवडीसाठी प्रवृत्त होत आहेत.परंतू योजणेतील त्रुटींमुळे शेतक-यांचा हिरमोड होत असल्याची लोकभावना आहे.
मोखाडा तालूक्यात आजपर्यंत महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी सह शेकडो  शेततळे साकारण्यांत आलेली आहेत.परंतू या शेततळ्यांचा मुरमाड जमीनींमूळे प्लैस्टीक अभावी काहीच उपयोग झालेला नाही.हीच परिस्थिती मागील २८ शेततळ्यांच्या बाबतीत झालेली आहे.शेततळ्यांचे निर्माण तर झाले परंतू त्यामध्ये प्लैस्टीकचे आच्छादन नसल्याने पाण्याचा साठा होत नाही . पर्यायाने शेतक-यांना कोणत्याही प्रकारचे उत्पादन घेता येत नाही व हंगामी शेतीची लागवड करणेही दुरापास्त होत आहे.

मागेल त्याला शेततळे या योजणे साठी

महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजणेतही शेततळ्यांचा समावेश आहे आहे.अशा प्रकारची सर्वच शेततळे रोजगार हमी योजनेतून केली तर शेतमजूरांसह शेतक-यांच्या हातालाही काम मिळेल अशी मागणीही या धर्तीवर जोर धरीत आहे.त्यादृष्टीने शासनाने साधकबाधक विचार करावा अशी मागणी तालूक्यातील मजूरांकडून केली जात आहे.

YouTube Subscriber

E-Paper

Advertisements

Advertisements

Advertisements

error: Content is protected !!