नोकरी

महाराष्ट्रात पोलीस शिपाई चालक पदासाठी १०१९ पदांची भरती

पोलीस आयुक्तालय, बृहन्मुंबई – १५६ जागा

पोलीस आयुक्तालय, ठाणे शहर – ११६ जागा

पोलीस आयुक्तालय, नागपूर शहर – ८७ जागा

पोलीस आयुक्तालय, नवी मुंबई – १०३ जागा

पोलीस आयुक्तालय, अमरावती शहर – १९ जागा

पोलीस आयुक्तालय, औरंगाबाद शहर – २४ जागा

पोलीस आयुक्तालय, लोहमार्ग मुंबई – १८ जागा

पोलीस अधीक्षक कार्यालय, रायगड – २७ जागा

पोलीस अधीक्षक कार्यालय, सिंधुदूर्ग – २० जागा

पोलीस अधीक्षक कार्यालय, रत्नागिरी – ४४ जागा

पोलीस अधीक्षक कार्यालय, सांगली – ७७ जागा

पोलीस अधीक्षक कार्यालय, सोलापूर ग्रा. – ४१ जागा

पोलीस अधीक्षक कार्यालय, जालना – २५ जागा

पोलीस अधीक्षक कार्यालय, बीड – ३६ जागा

पोलीस अधीक्षक कार्यालय, उस्मानाबाद – ३३ जागा

पोलीस अधीक्षक कार्यालय, लातूर – ६ जागा

पोलीस अधीक्षक कार्यालय, नागपूर ग्रा. – २८ जागा

पोलीस अधीक्षक कार्यालय, भंडारा – ३६ जागा

पोलीस अधीक्षक कार्यालय, वर्धा – ३७ जागा

पोलीस अधीक्षक कार्यालय, अकोला – ३४ जागा

पोलीस अधीक्षक कार्यालय, बुलढाणा – ५२ जागा

 शैक्षणिक पात्रता  १२ वी उत्तीर्ण

वयोमर्यादा  २८ वर्षांपर्यंत (मागासवर्गीयांना सवलत)

 अर्ज करण्याची अंतिम तारीख  २२ डिसेंबर २०१९

अधिक माहितीसाठी  http://bit.ly/33FiQRG

 अर्ज करण्यासाठी – http://bit.ly/2L7zcMM

सौजन्य : महासंवाद

 

YouTube Subscriber

E-Paper

Advertisements

Advertisements

Advertisements

error: Content is protected !!